news menu leftnews menu right

Nejnovější

Z mlýna je „nemlyn" s překvapením. Hostům tam teče pod nohama voda

Kravaře. O existenci starého kravařského mlýna, se majitel stavební firmy DK1 Daniel Kozel dozvěděl náhodou. Když ho uviděl, věděl, že ho musí koupit. Skoro čty....

Všichni čekají, co vymyslí FURTISAMI. Pomáhá a baví se celá obec

Velké Hoštice. Každým rokem jiné překvapení. Dětské dny ve Velkých Hošticích na Hlučínsku, se díky skupině nadšenců staly magnetem, nejen pro místní. Loni se....

Svatý Martin přijede na perníkovém koni

Bohuslavice. Ti, kdo si chtějí zažít atmosféru začínajícího adventu určitě už dnes zamíří do Bohuslavic. Po tři dny budou v místním kulturním domě místní p....

Studentky navrhly unikátní betlém. Dřevo napustí olejem Svatého Kříže

Opava. Návrh betlému tří studentek opavské Střední školy průmyslové a umělecké, zvítězil v soutěži vyhlášené opavským magistrátem a ozdobí letošní v....

Příběh ze záhrobí se prodává sám

Dolní Benešov. Nedávno vyšla dolnobenešovské spisovatelce Anně Malchárkové nová knížka Záhada kamenného svědka. Autorka se v ní vrací ke krvavé vraždě b....

Bio zahrádka přinesla úrodu. Patnáct obřích dýní

Chuchelná. Žádný pěstěný trávník, ani módní štěrkové záhony s okrasnými travami. Zahrádka před domem Antonína Pavlíčka v Chuchelné, vypadá jako ....

Kravaře mají nejlepší trafiku

Kravaře. Absolutním vítězem soutěže První novinové společnosti (PNS) o Trafiku roku 2015 se stala Magda Lišková z Kravař. Získala ji v kategorii „okénk....

Byla jsem přitom

Praha. „Zavřít hranice. Soudit se o kvóty. Jinak nové volby.“  To bylo ústřední přání asi šesti tisíc lidí, kteří se v sobotu sešli na Hradčanském ná....

Chceš stavět? Zaplať silnici a daruj městu

Kravaře. Majitelům stavebních pozemků v Kravařích, které nejsou napojeny na veřejné sítě, ani komunikace, věnovali zastupitelé novoroční dárek. Jsou to zás....

Kravařský odpust vydělal milion, Kutský ani korunu

Kravaře. Po dlouhých letech se Kravařští dozvěděli, kolik město vydělalo na největší akci celého roku, Kravařském odpustu. Na pronájmu pozemků a veřejného pro....

Počítadlo návštěv:
Stát se knězem? To musí být člověku dáno shůry, říká jáhen Jiří Marek Kotrba
(7 Hodnoceno, průměr 4.57 z 5)
Napsal uživatel Liana Melecká   
Úterý, 26 Červen 2012 13:12

Hlučín. Po dlouhé době budou mít Hlučínští opět svého kněze. Tuto sobotu 30. června, v katedrále Božského Spasitele v Ostravě posvětí biskup František Václav Lobkowicz ke kněžské službě šest jáhnů. Mezi nimi bude také Jiří Marek Kotrba z Hlučína. O týden později, v sobotu 7. července v 10 hodin, pak bude tento novokněz sloužit v hlučínském farním kostele svatého Jana Křtitele svou první mši svatou (primici).

Kdy jste se rozhodl stát se knězem?
Mé rozhodnutí stát se knězem se zrodilo v poměrně brzkém věku, myslím snad už někdy v první třídě základní školy. Rozhodnutí tehdy ovlivnil jeden kněz působící na Hlučínsku, který se od té chvíle stal mým vzorem. Představy o kněžské službě byly tehdy samozřejmě s ohledem na můj věk velmi naivní, ale postupem času začaly dozrávat v pevné rozhodnutí. V dnešní době si nedokážu představit, že bych dělal něco jiného. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval.

Jak na vaše rozhodnutí reagovali rodiče a příbuzní? Přece jen je to rozhodnutí na celý život.
K mému překvapení rodiče nereagovali nějak nepřiměřeně. Jako vše ostatní i toto řešili domluvou. Mysleli, že je to jen chvilkový rozmar a že mě to možná v budoucnu přejde. Když se jejich předpoklady nesplnily a viděli, že ve snaze o dosažení cíle jsem zapálený a neoblomný, vzali to. Nikdy mi v mém rozhodnutí nebránili.

Jak moc bylo studium náročné?
Tak pokud je řeč o přípravě ke kněžství, studium jako takové je pouze jednou ze složek přípravy. Probíhá na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a má připravit budoucího kněze na vykonávání jeho služby po stránce intelektuální. Trvá 5 let a je zakončeno státními zkouškami a magisterskou promocí. Paralelně však také probíhá příprava duchovní v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde se kandidát připravuje na vykonávání své služby duchovní formací zkušených kněží.

Podle toho, že u nás slouží stále více kněží z Polska, nebo Slovenska, to vypadá, že studentů spíš ubývá?
Je to pravda. Fenoménem posledních let je spíše pokles studentů. Je to ale jen přirozený důsledek, neboť i porodnost je nižší. Každopádně dochází také k poklesu díky odchodu z důvodů studijních nebo formačních. Jednoduše řečeno, není v silách každého, projít náročnou přípravou jak intelektuální tak duchovní. Navíc je zde ještě jeden aspekt, který toto vše ovlivňuje a ten je rázu čistě nadpřirozeného a říká se mu Boží povolání. Když to řeknu čistě laicky, tak člověku to musí být dáno shůry.

Je studium v něčem odlišné od jiných vysokých škol?
Studium je stejné jako na kterékoliv jiné vysoké škole. Student musí v průběhu pěti let zvládnout předepsané učivo a složit z něj zkoušky. Nedávno jsem si pro zajímavost prošel dodatek k diplomu a zjistil jsem, že jich bylo více než stopadesát. První dva roky studia jsou věnovány filosofii a studiu jazyků jako je latina, řečtina, hebrejština a další tři roky už jsou zaměřeny ryze teologicky, kdy se chodí na přednášky z morálky, dogmatiky nebo církevního práva.

Co si lidé mohou představit pod pojmem formace?
Formace v semináři je pro mnohé nepochopitelným pojmem, neboť nemá ve společnosti obdoby. Často se přirovnává k vojenské průpravě. Mnoho prvků, jako je denní řád a poslušnost, je společných, ale na rozdíl od vojenské disciplíny je založena na jiných principech.

Vaše první mše na postu kněze proběhne první prázdninovou sobotu. Jak dlouho se na ni připravujete?
Pokud bych měl jít na samotný začátek příprav, myslím, že jsem začal už někdy po Novém roce. Zorganizovat takovou primici znamená zařídit mnoho různých detailů, které se v konečném důsledku spojí dohromady a vytvoří, doufejme, že pěkný a kompaktní celek. Nejintenzivněji se tak děje těsně před samotnou primicí. To se ladí detaily a pilují se vzniklé nedostatky. Nejde samozřejmě o to, aby primice byla dokonale zrežírovaným divadlem, ale aby se připravila důstojná a příjemná slavnost pro všechny zúčastněné.

Těšíte se?
To bych přímo neřekl. Spíše jsem ve stavu příjemného očekávání.

Kdo je Jiří Marek Kotrba?
Narodil se 22. března 1984 v Opavě. Dětství prožil s rodiči a bratrem v Hlučíně - Bobrovníkách. Středoškolská studia absolvoval na gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně a vysokoškolského titulu dosáhl na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde také prožil dobu své duchovní přípravy ke kněžství v Arcibiskupském kněžském semináři.  Pro jáhenskou pastorační praxi byl ustanoven do farnosti Karviná. Mezi jeho záliby patří turistika, rád si zahraje volejbal nebo si vyjede někam na kole. Ve volných chvílích se věnuje studiu jazyků nebo si poslechne dobrou klasickou hudbu.

Jak bude primiční mše probíhat?
Primiční slavnost začne v sobotu 7. července v devět hodin krátkou pobožností v kostele sv. Markéty, odkud se dle zvyklostí vydá průvod  přes město do farního kostela. Tam budu v deset hodin sloužit primiční mši a po ní budu udělovat hromadně novokněžské požehnání. Kdo by však chtěl přijmout novokněžské požehnání individuálně, bude mít možnost ještě od tří hodin odpoledne.

Jakou účast očekáváte?
Vzhledem k tomu, že jsme na Hlučínsku tak velkou.

V současné době bydlíte na sídlišti OKD. Už víte, do které farnosti jako nově vysvěcený kněz nastoupíte? Máte problémy zvyknout si na nové prostředí?
Myslím, že v tomto ohledu jsem velmi přizpůsobivý. Nevadilo by mi zůstat ve městě, ale taky bych se těšil, kdybych byl poslán na vesnici. Beru to tak, že všude jsou lidé, kteří kněze potřebují.

Působíte velmi sympaticky a spíše byc vás tipoval spíše na učitele nebo lékárníka. Jak moc se váš život bude lišit od vašich vrstevníků?
Lišit se bude v mnoha věcech. První věcí je samozřejmě to, že se nebudu ženit. V římskokatolické církvi totiž kněží skládají slib čistoty, lidově nazývaný celibát, kterým se kněz zříká možnosti založit vlastní rodinu. Jakýmsi zadostiučiněním je fakt, že kněz je podstatě duchovním otcem sobě svěřených duší. Proto se kněžím, alespoň u nás, říká „otče“.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Zatím příliš neplánuju.  Ono se to v kněžské službě ani dost dobře nedá. Vždy záleží na tom, na jakém místě zrovna kněz působí a od toho se odvíjí i nějaké jeho osobní plány.

Co uděláte po nástupu do nového působiště nejdřív?
Zajímavá otázka. Pravděpodobně udělám to samé, když jsem nastupoval jako jáhen do Karviné a půjdu si obhlédnout terén. Projdu se novým působištěm, abych řekněme nasál atmosféru toho místa.

Pokud vím, tak vaše finanční ohodnocení asi nebude moc vysoké. Nebudete s tím mít problém?
Tak určitě je pravdou, že povolání kněze nepatří k těm nejlépe finančně ohodnoceným. Na druhou stranu kněz nemá vůči nikomu vyživovací povinnost jako třeba rodiče, takže všechny získané prostředky jsou pak pro jeho potřebu a může si s nimi naložit, jak chce. Záleží na každém, jak bude hospodařit. Pokud je alespoň trochu soudný a prozíravý, tak vystačí i s tím co má.

Máte nějaké tajné přání?
Přání samozřejmě mám, jen nevím, jestli bude ještě tajné, když je zveřejním. Přednostně bych si přál zůstat i po kněžském svěcení nohama na zemi. Občas se stává, že kněz je hlavou v oblacích a příliš nevnímá názory lidí kolem sebe. Ono samotné povolání kněze k tomu někdy trochu svádí, ale s trochou dobré vůle, zdravé sebekritiky a pokory může zůstat kněz řekněme „normální“.

Autor textu a foto: Miroslav Pech

 


Valid XHTML and CSS.